Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu obowiązująca od dnia 04.10.2021r.

Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza do skorzystania z bogatej oferty zajęć dodatkowych, które rozpoczynają się już od 4 października.

Cykl wykładów, warsztatów i zajęć fizycznych skierowanych dla mieszkańców

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu obowiązująca od dnia 04.10.2021r.

 • Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

 • Korzystając z części wspólnej (tj. szatnia, korytarze, toalety, sekretariat, świetlica, pokój nauczycielski) należy bezwzględnie mieć zasłonięte usta i nos maseczką.
 • W budynku przy ulicy Licealnej uczniowie wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię z zachowaniem bezpiecznego dystansu, dezynfekują ręce, mają zasłonięte usta i nos. Uczniowie korzystają z szatni przed i po zajęciach. Po skorzystaniu z szatni udają się do wyznaczonej sali.
 • W budynku przy ulicy Krakowskiej uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem:
  kl. I, II prawym wejściem przez nową szatnię, kl. III, IV-V lewym wejściem przez nową szatnię.

Z zachowaniem bezpiecznego dystansu, dezynfekują ręce, mają zasłonięte usta i nos maseczką. Uczniowie klas I-V samodzielnie korzystają z szatni przed i po zajęciach.
Po skorzystaniu z szatni uczniowie udają się do wyznaczonej sali.
Uczniowie klas I od 04.10.2021r. korzystają samodzielnie z szatni.

 • Lekcje odbywają się wg ustalonego grafiku sal. Uczniowie korzystają z wyznaczonych na terenie szkoły pracowni.
 • Uczniowie korzystają z przerw, opuszczają klasę, mając zasłonięte usta i nos maseczką oraz przechodzą pod wyznaczoną salę i tam przebywają do końca przerwy.
 • Rekomenduje się częste dezynfekcje i wietrzenie sal i korytarzy.
 • Przy każdorazowym wejściu do sali obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Obsługa szkoły po każdej przerwie dezynfekuje toalety, poręcze, klamki itp., a w trakcie przerwy wyznaczone sale.
 • Podczas lekcji uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, nie mogą wymieniać się nimi między sobą.
 • W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy: - zachować odległość 1,5 m między biurkiem a ławkami uczniów lub pozostawić pierwszą wolną ławkę, - przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię biurka (dezynfekcji dokonuje nauczyciel), - w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów, - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu (podejścia do tablicy, pracy w grupach) osłonić usta i nos maseczką.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Po zakończeniu ostatniej lekcji w danym dniu nauczyciel sprowadza klasę do wyznaczonego wyjścia lub szatni.
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.